• Treo tranh bồ đề chữ Tâm, để tâm hướng thiện, mong bình an, tốt lành.

    “Thiện căn ở tại lòng ta Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài” Chữ Tâm được sử dụng để con người luôn hướng đến những cái thiện, tu tâm dưỡng tính, có lối sống lành mạnh để phúc đức cho đời sau. Trong cuộc sống chúng ta luôn phải hướng đến cái tâm. Tâm sáng thì cuộc sống cũng trở ...