Quá trình tạo nên một bức tranh Bồ đề ngàn năm tại Bồ đề Tây Phương

FullSizeRender

🍃 Quá trình tạo nên bức tranh Bồ đề ngàn năm tại Bồ Đề Tây Phương.

🍃 Mỗi bức tranh không chỉ đơn giản là xếp vài chiếc lá là xong, nó là cả quá trình, bức đơn giản làm một hoặc vài ngày, nhưng có bức làm hàng tuần hay hàng tháng mới xong.

🍃 Và hơn hết, nó là tâm huyết, là nghệ thuật, là cái hồn được các nghệ nhân thổi vào trong mỗi tác phẩm.

Mời các bạn cùng xem và cảm nhận. ❤️

__ __ __ __ __ __
🏠 Địa chỉ: Số 1 Đào Duy Từ, phường Đông Thành, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

🌐 Website: https://bodetayphuong.vn/